Välkommen till MGRoverparts Sweden

MGRoverparts Sweden har tecknar samarbetsavtal med Brittiska Xpart om distribution av original reservdelar för MG och Rover på den svenska marknaden.

MG och Rover har en lång och stolt tradition på den Svenska marknaden, med ca 12 000 registrerade bilar av de bägge varumärkena. MGRoverparts Sweden, som redan sedan tidigare arbetat med att förse de svenska MG och Rover verkstäderna med reservdelar och tekniks support.
Vårt samarbetsavtal med Xpart säkerställer att landets alla MG och Rover ägare garanteras en pålitlig lösning för högkvalitativa reservdelar till sina bilar. 

Xpart distribuerar MG och Rover original reservdelar till cirka 100 länder, världen
över och förser tusentalet MG Rover återförsäljare med reservdelar och tekniskt stöd i form av uppdaterade reservdelskataloger och servicebulletiner.

Colm Maguire, Manager, Xpart, säger att samarbetet med en partner som MGRoverparts Sweden, med sin långvariga erfarenhet av våra varumärken och produkter, gör att man kan ge de Svenska MG Rover ägarna en ännu högre servicegrad än tidigare.
Dessutom ökar man samtidigt möjligheterna och fördelarna att arbeta med MG och Rover för de serviceverkstäder som arbetar med service och reparationer av dessa bägge varumärken.

Tommy Nilsson